Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek [pg-1s-st-rys-1s] 2017-2018 Semestr zimowy
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rysunek [pg-1s-st-rys-1s]
Zajęcia: 2017-2018 Semestr zimowy [2017-2018-z] (zakończony)
Ćwiczenia [cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Magdalena Kilarska, Magdalena Nazarkiewicz
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Gombrich E., Sztuka i złudzenie, o psychologii przedstawiania obrazowego, PIW, Warszawa 1981

McCloud S., Zrozumieć Komiks, Kultura Gniewu, Warszawa 2015

Pignatti T., Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006

Teissig K., Techniki rysunku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

FIGURAMA, Międzynarodowe Triennale Rysunku Studyjnego (2014, 2017) – katalogi wystaw

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Cristiano G., Kurs tworzenia storyboardów, A.B.E. Dom Wydawniczy, Warszawa 2008

Simblet S., Anatomia dla artystów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007

Simon M., Storyboard. Ruch w sztuce filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1975

Żmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008

Zakres tematów:

studia I stopnia stacjonarne / semestr I

RYSUNEK STUDYJNY

1. STUDIUM FORMY BIOLOGICZNEJ /postać/

Analiza, konstrukcja, proporcje, elementy anatomii.

Format rysunku: 70x100 cm

2. STUDIUM BRYŁY /postać/

Światłocień, wolumen; relacje figura – tło.

Format rysunku: 70x100 cm lub większy

3. STUDIUM PRZESTRZENI /przedmioty, elementy, obiekty, martwa natura/

Perspektywa linearna, plany, proporcje, różne sposoby przedstawiania przestrzeni.

Zróżnicowane technologie.

Format prac: 30x30 cm, ilość: 6 prac

4. LINEARYZM /postać/

Linie, kreski, kontury. Kierunki, rytmy, kontrasty. Desenie, wzory, rastry.

Format rysunku: 70x100 cm lub większy

RYSUNEK – ćwiczenia do szkicownika

1. #inktober

Realizacja rysunków manualnych atramentem na wybrane hasło z danego dnia miesiąca.

2. POSTAĆ CHARAKTERYSTYCZNA

Stworzona postać zaprezentowana w min. 5 odsłonach (mimika, gesty, pozy, wygląd, etc.).

Minikomiks (3- lub 1- obrazkowy) wykorzystujący postać charakterystyczną w odniesieniu do wybranego zadanego hasła/tematu: LODÓWKA, PARKING, STRAJK, SMOG, DEPRESJA, KOSMOS, AFERA, EDUKACJA, SZTUKA, LAS.

3. TEMAT DOWOLNY / WŁASNY

Forma pracy dowolna (ołówki, kredki, mazaki, flamastry, pastele, akwarele, tusze, ekoliny, etc.)

Ilość realizacji: bez ograniczeń :)

studia I stopnia stacjonarne / semestr II

RYSUNEK STUDYJNY

1. STUDIUM W SKALI 1:1 /postać/

Analiza formy wybranego fragmentu, świadome kadrowanie.

Technika pracy dowolna.

Format rysunku: 70x100 cm lub kwadrat 70x70 cm

2. RYSUNEK I NOWE MEDIA /postać/

Rysunek wykorzystujący elementy grafiki komputerowej lub warsztatowej. Przekształcenie, deformacja, ekspresja wzmocniona śladem graficznym.

Zastosowanie technik mieszanych w połączeniu z kolażem, fotomontażem, kaszerowaniem.

Format rysunku: 70x100 cm lub większy

3. RYSUNEK NA PODSTAWIE SZKICOWNIKA /postać, martwa natura, przestrzeń, pejzaż, widok/

Rysunek interpretacyjny. Zagadnienie stylu, konwencji języka autorskiego zaczerpniętego z kameralnego rysunku ze szkicownika.

Forma pracy dowolna /techniki mieszane/

Mały format /seria kilku prac/

4. INACZEJ RYSOWANE /Po drugiej stronie lustra/

Rysunek z wyobraźni wykorzystujący kompozycję figuralną lub abstrakcyjną. Zastosowanie wybranej techniki rysunkowej mającej wpływ na formę i treść rysunku.

Forma pracy dowolna /techniki mieszane/

Format rysunku: 70x100 cm lub większy

SZKICOWNIK

Forma pracy dowolna (ołówki, kredki, mazaki, flamastry, pastele, akwarele, tusze, ekoliny, etc.)

Ilość realizacji: bez ograniczeń

Metody dydaktyczne:

Podstawą procesu studiowania jest bezpośredni kontakt z naturą – jej analiza poprzez ćwiczenia praktyczne rysunku w pracowni oraz regularnie prowadzony szkicownik – rysowanie kameralne z natury i wyobraźni.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cel. (5,5)

1. Realizuje wszystkie zadane prace w I i II semestrze.

2. Prace i ćwiczenia wykonuje estetycznie i starannie, a jego rozwiązania rysunkowe cechuje oryginalność.

3. Wykonuje prace na wysokim poziomie technicznym i artystycznym.

4. Celowo wykorzystuje wiedzę o środkach formalnych do własnej ekspresji.

5. Wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, a także posiada wiedzę wykraczającą poza jego ramy.

6. Jest zainteresowany malarstwem w wysokim stopniu – zawsze bierze udział w dyskusjach.

7. Wyraża poglądy, formułuje własne wnioski dotyczące określonych zagadnień.

8. Z sukcesem angażuje się w nieobowiązkowe inicjatywy, bierze udział w zewnętrznych konkursach rysunkowych (np. Biennale RyunkuStudenckieo)

9. Aktywnie uczestniczy w życiu pracowni (m.in. współuczestniczy w organizowaniu wewnątrzpracownianych wystaw).

10. Wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocena bdb (5)

1. Realizuje wszystkie zadane prace w I i II semestrze.

2. Wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem.

3. Stosuje wiedze i umiejętności wymagających kreatywności.

4. Biegle posługuje się narzędziami i technikami rysunkowymi, dobierając je w zależności od charakteru zadania.

5. Aktywnie i z zaangażowaniem rozwiązuje problemy rysunkowe.

6. Samodzielnie poszukuje nowych narzędzi, technik i środków wyrazu, eksperymentuje i twórczo podchodzi do wyznaczonych zadań.

7. Zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski.

8. Potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie.

9. Estetycznie i starannie wykonuje prace, poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych.

10. Efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założeniami i tematem.

11. Wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocena db (4)

1. Zawsze jest przygotowany do ćwiczeń, posiada wymagane materiały rysunkowe.

2. Posługuje się zróżnicowanymi narzędziami i technikami malarskimi, wybierając środki wyrazu stosowne do charakteru zadania.

3. Posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy

4. Bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie.

5. Wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje zadane prace.

6. Twórczo korzysta z uwag prowadzącego.

7. W niektórych zadaniach wykazuje się samodzielnością w rozwiązywaniu postawionego problemu.

8. Efekt końcowy jego pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem.

Ocena dst. (3)

1. Najczęściej jest przygotowany do zajęć: posiada wymagane materiały plastyczne.

2. Posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania z szansą jej uzupełnienia.

3. Rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii

4. Poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem.

5. Nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego.

6. Podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu.

7. Nie zawsze dba o estetykę i staranność pracy plastycznej.

8. Nie wykazuje szczególnego zainteresowania działalnością malarską, nie współtworzy życia kulturalnego grupy i uczelni.

Ocena ndst. (2)

1. Podczas egzaminu nie wykazuje zadanych realizacji z I lub II semestru.

2. Zdarza się, że jest nieobecny na ćwiczeniach bez usprawiedliwienia.

3. Często nie posiada wymaganych materiałów plastycznych.

4. Wykazuje minimalne zaangażowanie w działania malarskie podczas zajęć.

5. Posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem.

6. Ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem.

7. Nie wykazuje woli poprawy oceny i nie interesuje się procesem dydaktycznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)