Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia projektowania graficznego [pg-1s-st-hpg-4s] 2018-2019 Semestr letni
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia projektowania graficznego [pg-1s-st-hpg-4s]
Zajęcia: 2018-2019 Semestr letni [2018-2019-l] (zakończony)
Wykład [wyk], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. P.B. Meggs, A History of Graphic Design, 2016

2. J. Müller-Brockmann, A History of Visual Communication, 1986

3. J. Eskilson, Graphic Design: A New History, 2008.

4. R. Jubert, Typography and Graphic Design: From Antiquity to the Present, 2006

5. Z.Kolesár, J. Mrowczyk, Historia projektowania graficznego , Kraków 2013.

6. Cramsie P., The Story of Graphic Design, 2012

Wykaz literatury,

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, przeł. D. Dziewońska, PWN, Warszawa 2010.

2. Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1987.

3. Bierkowski T., O typografii, Czysty Warsztat, [Gdańsk] 2008.

4. Birkenmajer A. i in. (red.), Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro- cław

1971.

3/7

5. Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, d2d.pl, Kraków 2007.

6. Chwałowski R., Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2002.

7. Coles S., The Geometry of Type: The Anathomy of 100 Essential Typefaces, Thames and Hudson 2012.

8. Dahl S., Dzieje książki, przeł. H. Devechy, E. Garbacik, T. Zapiór, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

1965.

9. Dębowski P., Mrowczyk J. (red.), Widzieć/Wiedzieć, Karakter, Kraków 2011.

10. Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003.

11. G. Noordzij, Kreska. Teoria pisma, 2014.

12. Gavin A., Harris P., Typografia, Warszawa 2008

13. Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

14. Gill E., Typografia, Tłum M. Komorowska, Warszawa 2016.

15. Heller S., Vienne V., 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, Raszyn 2012

16. Kutkowska A. Książka artystyczna w Polsce na przełomie XIX i XX w.,

http://www.ebib.pl/images/stories/numery/124/124_kutkowska.pdf,

17. Lachow W., Szkice z teorii książki, przeł. B. Chrzanowska-Sokołowska i in., Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, Wrocław 1978.

18. Landowska E., B. Bodziony, Piękna litera. Uncjała, italika. Pierwszy polski podręcznik do kaligrafii, Kraków

2017

19. Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, War- szawa

1981

20. Maszyna do komunikacji : wokół awangardowej idei nowej typografii, red. P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, Łódź

2015.

21. Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, [Gdańsk] 2008

22. Rypson P., Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna XX wieku, Warszawa 2002

23. Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919 -1949, Kraków 2017

24. Souter N. T., Ilustracje, Warszawa 2012.

25. Souter N., Newman S., Plakat i reklama. Przewodnik, Warszawa 2012.

26. Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

27. Sowiński, J. Typografia wytworna w Polsce 1919–1939, Wrocław 1995.

28. Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, przeł. D. Dziewońska, PWN, Warszawa 2010.

29. Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1987.

30. Bierkowski T., O typografii. Czysty warsztat, Gdańsk 2008.

31. Birkenmajer A. i in. (red.), Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro- cław

1971.

32. Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, d2d.pl, Kraków 2007.

33. Chwałowski R., Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2002.

34. Coles S., The Geometry of Type: The Anathomy of 100 Essential Typefaces, Thames and Hudson 2012.

35. Dahl S., Dzieje książki, przeł. H. Devechy, E. Garbacik, T. Zapiór, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

1965.

36. Dębowski P., Mrowczyk J. (red.), Widzieć/Wiedzieć, Karakter, Kraków 2011.

37. Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003.

38. Noordzij G., Kreska. Teoria pisma, 2014.

39. Gavin A., Harris P., Typografia, Warszawa 2008

40. Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

41. Gill E., Typografia, Tłum M. Komorowska, Warszawa 2016.

42. Heller S., Vienne V., 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, Raszyn 2012

43. Kutkowska A. Książka artystyczna w Polsce na przełomie XIX i XX w.,

http://www.ebib.pl/images/stories/numery/124/124_kutkowska.pdf,

44. Lachow W., Szkice z teorii książki, przeł. B. Chrzanowska-Sokołowska i in., Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, Wrocław 1978.

45. Landowska E., B. Bodziony, Piękna litera. Uncjała, italika. Pierwszy polski podręcznik do kaligrafii, Kraków

2017

46. Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, War- szawa

1981

47. Maszyna do komunikacji : wokół awangardowej idei nowej typografii, red. P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, Łódź

2015.

48. Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, [Gdańsk] 2008

49. Rypson P., Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna XX wieku, Warszawa 2002

50. Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919 -1949, Kraków 2017

51. Souter N. T., Ilustracje, Warszawa 2012.

52. Souter N., Newman S., Plakat i reklama. Przewodnik, Warszawa 2012.

53. Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

54. Sowiński, J. Typografia wytworna w Polsce 1919–1939, Wrocław 1995.

55. Stopa – Pielesz E., Corporate Design czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy, Rzeszów 2002.

56. Stopa-Pielesz E., Wykłady: typografia podręczników, plakat typograficzny, ewolucja cech krojów pisma ,

Katowice 2009.

57. Szántó T., Pismo i styl, przeł. E. Ławnik, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986.

58. Sztuka świata, t. I-X, Warszawa 2002.

59. Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII wieku, PWN, Warszawa 1983. 31 Szwejkowska H., Wybrane

zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, PWN, Wrocław 1981.

60. Tschichold J., Nowa typografia, przeł. E. Borg, Recto Verso, Łódź 2011

61.Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

62.Wilmański T., Książka jako zjawisko artystyczne [w:] Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat

edukacyjny, red. E. Józefowski, Zielona Góra 1998.

Zakres tematów:

1.Chronologia historii projektowania graficznego. Historia pisma i projektowania liternictwa. Miniatorstwo. Wynalazek druku: (Wang Chieh, pierwsze drzeworyty, pismo karolińskie, Jan Gutenberg -Biblia 42-wierszowa, Ulrich Boner Der Edelstein, Triod kwietniowy - oficyna Szwajpolta Fiola w Krakowie, Bernhard von Breidenbach, Albrecht Dürer

2. Nowożytność – historia książki i typografii - pierwsze druki weneckie (drukarnia braci Johanna i Wendelina ze Spiry), Nicolas Jenson, Francesco Colonna (Hypnerotomachia Poliphili), wydawnictwo Aldusa Manutiusa, Geoffroy Tory, Claude Garamond (antykwa renesansowa), Nowy karakter polski Jana Januszowskiego Łazarzowica, Elzewiry, Plantin, Philippe Grandjean (Antykwa królewska), Louis Simonneau, John Baskerville (antykwa barokowa), Pierre Simon Fournier młodszy (Manuel typographique), wydawnictwo Firmin-Didot (Firmin Didot i antykwa klasycystyczna), Manuale tipografico Giovanniego Battisty Bodoniego (Manuale tipografico i antykwa klasycystyczna)., rytownicy i wydawcy, oprawy książek.

3. Rewolucja przemysłowa.

Vincent Figgins, William Caslon IV (pismo bezszeryfowe), Clarendon, drzeworyty sztorcowe Thomasa Bewicka, Ottmar Mergenthaler, Tolbert Lanston; pisma:egipcjanki, italienne, tuscan.

4. Litografia. Ilustratorstwo.

Alois Senefelder (wynalazek litografii), Jean Alexis Rouchon, Jules Chéret,

Toulouse-Lautrec, Józef Frycz. Złoty wiek ilustracji brytyjskiej.

5. Secesja. Ruch Art and Crafts.

William Morris i Kelmscott Press, Eugène Samuel Grasset, Aubrey Beardsley,

Alfons Mucha, Georges de Feure, Théophile Alexandre Steinlen, Hector Guimard, Otto Eckmann, Rudolf Koch, William Bradley, Henry van de Velde, Stanisław Wyspiański, ksiązka artystyczna i czasopisma przełomu wieków – "The Studio", "Yellow Book", "The Chap – Book", "Ver Sacrum", "Simplicismus", "Chimera", "Pan", "Die Jugend", "Harper's Magazine", :Bradley His Book",

6. Początki Modernizmu

Charles Rennie Mackintosh, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Wiener Werkstate, Alfred Roller, Warsztaty Krakowskie, Peter Behrens i ruch Wrekbundu, Lucian Bernhard, Ludwig Hohlwein.

7. Awangarda.

Typografia futurystów, konstruktywistów, neoplastycystów, dadaistów i

surrealistów. Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Filippo Tommaso

Marinetti, Fortunato Depero, Ardengo Soffici, John Heartfield, Kurt Schwitters,

„Zwrotnica” i „Blok”, grupa „a.r.”, Aleksandr Rodczenko, Bracia Władimir i Gieorgij Stenbergowie, El Lissitzky, Vilmos Huszár, Piet Zwart, Paul Schuitema, Theo van Doesburg,, Henryk Berlewi, „Praesens” i „Dźwignia”

8. Bauhaus i jego spadkobiercy

Joseph Albers, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Jan Tschichold, Paul Renner (Futura), Ladislav Sutnar, Henry Beck (plan metra w Londynie), László Moholy-Nagy

9. Art déco. Rozwój plakatu. Ilustracja i oprawa czasopism

Cassandre (plakaty i pismo Peignot), Jules Cheret, Leonetto Cappiello, Jean Carlu, Alfred Tolmer, Paul Colin, Edward McKnight Kauffer, Herbert Matter, Walter Herdeg, Abram Games, Tadeusz Gronowski, Stefan Norblin.

10. Modernizm powojenny. Styl Międzynarodowy. Szkoła szwajcarska.

Anton Stankowski, Max Bill, Karl Gerstner, Armin Hofmann, Emil Ruder, Carlo Vivarelli, Josef Müller-Brockmann, „Neue Grafik”, Max Miedinger i Eduard Hoffmann (pismo Helvetica), Hermann Zapf, Adrian Frutiger (pismo Univers), Max Huber, Otl Aicher, Aleksiej Brodowicz, Mehemed Fehmy Agha, Wim Crouwel, Bradbury Thompson, Herbert Matter, Massimo Vignelli (studio Unimark oraz informacja w metrze nowojorskim), Ladislav Sutnar, Paul Rand, Saul Bass, Roman Duszek, Karol Śliwka, Leon Urbański, Jan Hollender, Tadeusz Pietrzyk, Andrzej Heidrich, Krzysztof Lenk.

11. Polska szkoła plakatu (głównie lata 50–60). Polska szkoła ilustracji dla dzieci. Tadeusz Trepkowski, Henryk Tomaszewski, Józef Mroszczak, Jan Lenica, Julian Pałka, Hubert Hilscher, Wiktor Górka, Wojciech Zamecznik, Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Maciej Urbaniec, Bronisław Zelek, Franciszek Starowieyski (wczesny), Andrzej Krajewski, Bogusław Balicki i Stanisław Łabęcki, Andriolli, J. M. Szancer, J. Wilkoń, M. Berezowska, O. Siemaszko, B. Butenko, Z. Lengren, Z. Rychlicki, A. Strumiłło.

12. Powojenna Ameryka. Pop art. Punk. Nowa Fala Herb Lubalin, Seymour Chwast, Milton Glaser, Lance Wyman, Szkoła San Francisco,

Wes Wilson, Victor Moscoso, Stanley Mouse, Rick Griffin, Mike Edwards, Tadanori Yokoo, "Sniffin Glue", DIY,

13.Modernizm–Postmodernizm. Dekonstrukcja. Web design

Siegfried Odermatt, Rosmarie Tissi, Wolfgang Weingart, Grapus, Neville Brody, Daniel Friedman, April Greiman, David Carson, Zuzana Licko i Rudy VanderLans („Emigre”), Scott Makela, Elliott Earls, Katherine McCoy, Ed Fella, Nancy Skolos i Tom Wedell, Ootje Oxenaar, Studio Dumbar, Karel Martens, Wild Plakken, Hard Werken, Darek Komorek, typografia kinetyczna, Dean Zeus Colman, RIPO, Graig Redman, typografia komputerowa – Ikaus, Adobe, Tru Type, składnia wizualna, flat design, skeumorfizm,

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium na ostatnich zajęciach z obszaru omawianej na zajęciach wiedzy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)