Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki warsztatowej - Druk wklęsły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-pgwdwk-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki warsztatowej - Druk wklęsły
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest poznanie wklęsłodrukowych technik graficznych takich jak: akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt, odprysk. Głównym celem jest poszukiwanie własnego sposobu wypowiedzi artystycznej z wykorzystaniem dotychczas zdobytych doświadczeń oraz samodzielne przeprowadzenie ich w procesie twórczym, dobór optymalnej techniki, ustalenie własnej skali i indywidualnej ekspresji oraz doskonalenie warsztatu graficznego.

Pełny opis:

Poznanie i swobodne posługiwanie się warsztatem graficznym w podstawowym zakresie, rozwiązywanie problemów kompozycji, formy i treści w ich realizacji. Interpretowanie zagadnień plastycznych na podstawie przedstawianych projektów.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

J. Catafal, C. Oliva -Techniki graficzne- Arkady – 2004

A. Krejca -Techniki sztuk graficznych- Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe – Warszawa 1984

Praca zbiorowa – Grafika warsztatowa, podręcznik technik graficznych- MJM grafika sp. z o.o. – Poznań 2006

Praca zbiorowa – Grafika artystyczna, podręcznik warsztatowy- ASP w Poznaniu, Wydział Grafiki – 2007

B. Grabowski, B. Fick - Grafika, techniki i materiały; przewodnik - Universitas, Kraków - 2011

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

J. Werner -Podstawy technologii malarstwa i grafiki –Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Warszawa-Kraków 1985

A. Jurkiewicz -Podręcznik metod grafiki artystycznej- Arkady – Warszawa 1975

R. Noyce – Contemporary graphic art. in Poland – Craftsman House - 1997

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Białas, Maciej Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Białas, Maciej Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)