Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Wzornictwo II rok 2 stopień sem. zimowy - przedmiot z oferty uczelni wz-2s-st-3s-u

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022-2023-z - 2022-2023 Semestr zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022-2023-z
wz-2s-st-aigk-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-bpiz-k-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-dp-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-dwy-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-fiz-k-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-ge-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dalszy rozwój kompetencji z zakresu grafiki edytorskiej uzyskanych podczas studiów I stopnia. W ramach zajęć studenci poszerzają zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji w obszarze projektowania publikacji, umożliwiających samodzielne podejmowanie złożonych zadań projektowych z dziedziny grafiki wydawniczej. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie świadomego projektowania i wykorzystania form edytorskich wyrażających oryginalne koncepcje autora i kreatywnie odpowiadających na zdefiniowane przez niego problemy projektowe. Zajęcia mają na celu wyposażenie studenta w umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru właściwego warsztatu i dostosowania go do własnych zamierzeń twórczych. W rezultacie programu zajęć student jest w stanie zrealizować oryginalne opracowania edytorskie o wysokich walorach artystycznych i użytkowych, w pełni zgodne z przyjętymi założeniami i adekwatne do potrzeb odbiorcy.

Strona przedmiotu
wz-2s-st-gk-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-ilu-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tworzenia obrazu w projekcie graficzny, z uwzględnienie indywidualnej formy wypowiedzi plastycznej oraz umiejętności zmierzenia się z różnorodnymi tematycznie wyzwaniami projektowymi. Celem jest również świadome posługiwanie się obrazem w projektowaniu oraz rozwijanie indywidualnej formy wypowiedzi w narracji obrazem w stopniu zaawansowanym.

Temat własny, może być powiązany z pracą dyplomową realizowaną w innej pracowni.

Indywidualna praca nad koncepcją pracy.

Reaserch, analiza tematu, sprawozdawanie treści wynikających z reaserchu.

Kontakty zewnętrzne studenta z ekspertami, grupą docelową projektu.

Wstępne koncepcje graficzne.

Analiza wybranych środków graficznych, szukanie indywidualnych rozwiązań.

Testowanie na grupie docelowej.

Przygotowanie makiety, wydruku plansz, inne formy prac.

Strona przedmiotu
wz-2s-st-kt-k-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-mal-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-mik-k-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-piz-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-pw-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-pc-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie umiejętności rozwiązywania problemów i zagadnień projektowych w zakresie publikacji cyfrowych oraz szeroko rozumianej identyfikacji wizualnej. Rozwój świadomości projektowej oraz kreatywnego myślenia w zakresie projektowania publikacji cyfrowych oraz wizerunku medialnego. Poznanie narzędzi oraz zasad rządzących tymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
wz-2s-st-rys-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele ogólne przedmiotu:

- poszerzenie wrażliwości, wyobraźni, pamięci wzrokowej

- poszerzenie umiejętności posługiwania się rysunkiem, celem którego jest zapis koncepcji wyobrażeń, wrażeń i idei

projektowej

Cele dydaktyczne [efekty nauczania i kompetencje]:

- tworzenie warunków do kształtowania się indywidualnych postaw twórczych wraz z poszerzenie skali możliwości

estetycznych

- poszerzenie działania rysunku wspomagane świadomymi racjonalnymi decyzjami

- poszerzenie wiadomości co do genezy znaków plastycznych oraz poszerzenie relacji zachodzących w procesie

poznawczym a procesie kształtowania języka wizualnego

Strona przedmiotu
wz-2s-st-sce-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-sit-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-2s-st-zdm-k-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)