Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Wzornictwo II rok I stopień sem. zimowy - wybór przedmiotu artystycznego wz-1s-st-3s-wpa

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022-2023-z - 2022-2023 Semestr zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022-2023-z
wz-1s-st-di-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-1s-st-mal-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
wz-1s-st-rys-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele ogólne przedmiotu:

- rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i pamięci wzrokowej

- kształtowanie umiejętności posługiwania się rysunkiem w celu zapisu wrażeń, wyobrażeń oraz koncepcji i idei

projektowej

Cele dydaktyczne (efekty nauczania i kompetencje):

- tworzenie warunków do kształtowania się indywidualnych postaw twórczych oraz skali wartości

estetycznych

- wspomaganie intuicyjnych działań rysunkowych świadomymi, racjonalnie motywowanymi decyzjami

- Uświadamianie genezy znaków plastycznych oraz relacji zachodzących między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka wizualnego

Strona przedmiotu
wz-1s-st-rim-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku zaliczenia przedmiotu student poznaje terminy, jakie występują w rzeźbie oraz współczesnej przestrzennej kreacji artystycznej, zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą pracy z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi oraz twórczego działania w realnej przestrzeni.

Strona przedmiotu
wz-1s-st-sw-3s
Zajęcia przedmiotu
2022-2023 Semestr zimowy
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wszechstronny rozwój umiejętności plastycznych (malarstwo, rzeźba, nowe media) studentów ze szczególnym uwzględnieniem tych doświadczeń w pracy projektanta wzornictwa. Zapoznanie studentów z systemami kolorystycznymi i ich zastosowaniem. Zagadnienia związane z umiejętnością przetworzenia przestrzeni trójwymiarowej w dwuwymiarową. Wyrobienie w studentach umiejętności analizy zjawisk kolorystycznych w kontekście powszechności

ich występowania, oraz kreatywne posługiwanie się kolorem. Umiejętność redukowania koloru i kształtu do potrzeb kompozycji plastycznej.

Strona przedmiotu
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)