Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plakat pg-2s-st-u-pla-2s
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Typy punktów ECTS
ECTS
5
(2016-2017-l - 2017-2018-l)
4
(2018-2019-l - 2021-2022-z)
5
(2021-2022-l - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)