Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sitodruk pg-2s-st-sit-1s
Reguły punktacji przedmiotu

WP-GR-ST-2S - Grafika - Studia stacjonarne - II stopnia
WP-PG-ST-2S - Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-GR-ST-2S
Grafika - Studia stacjonarne - II stopnia
WP-PG-ST-2S
Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - II stopnia
Typy punktów ECTS
ECTS
5
(2022-2023-z - ...)
5
(2016-2017-z - 2017-2018-l)
4
(2018-2019-z - 2021-2022-l)
5
(2016-2017-z - 2017-2018-l)
4
(2018-2019-z - 2021-2022-l)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)