Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe pg-2s-st-sd-4s
Reguły punktacji przedmiotu

WP-PG-ST-2S - Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-PG-ST-2S
Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - II stopnia
Typy punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2021-2022-l - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)