Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plakat pg-2s-st-d-pla-2s
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Typy punktów ECTS
ECTS
10
(2016-2017-l - 2017-2018-l)
9
(2018-2019-l - 2019-2020-z)
8
(2019-2020-l - 2020-2021-z)
6
(2020-2021-l - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)