Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilustracja pg-1s-st-u-ilu-5s
Reguły punktacji przedmiotu

WP-GR-ST-1S - Grafika - Studia stacjonarne - I stopnia
WP-PG-ST-1S - Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-GR-ST-1S
Grafika - Studia stacjonarne - I stopnia
WP-PG-ST-1S
Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - I stopnia
Typy punktów ECTS
ECTS
4
(2017-2018-z - 2017-2018-l)
6
(2019-2020-z - ...)
4
(2018-2019-z - 2018-2019-l)
4
(2018-2019-z - 2018-2019-l)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)