Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki pg-1s-st-hs-4s
Reguły punktacji przedmiotu

WP-GR-ST-1S - Grafika - Studia stacjonarne - I stopnia
WP-PG-ST-1S - Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-GR-ST-1S
Grafika - Studia stacjonarne - I stopnia
WP-PG-ST-1S
Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - I stopnia
Typy punktów ECTS
ECTS
2
(2016-2017-l - 2020-2021-z)
2
(2020-2021-l - ...)
2
(2017-2018-l - 2020-2021-z)
2
(2017-2018-l - 2020-2021-z)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)