Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika edytorska pg-1s-st-ge-3s
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Typy punktów ECTS
ECTS
4
(2016-2017-z - 2016-2017-z)
4
(2017-2018-z - 2018-2019-z)
3
(2019-2020-z - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)