Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilustracja pg-1s-nz-ilu-6s
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Typy punktów ECTS
ECTS
5
(2017-2018-l - 2018-2019-z)
5
(2018-2019-l - 2019-2020-z)
7
(2019-2020-l - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)