Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malarstwo ma-jm-st-mal-1s
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Typy punktów ECTS
ECTS
7
(2013-2014-z - 2014-2015-z)
7
(2015-2016-z - 2015-2016-l)
7
(2016-2017-z - 2016-2017-l)
8
(2017-2018-z - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)