Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja - Intermedia i techniki cyfrowe gw-jm-st-siitc-9s
Reguły punktacji przedmiotu

WA-GR-ST-JM - Grafika - Studia stacjonarne - Jednolite studia magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA-GR-ST-JM
Grafika - Studia stacjonarne - Jednolite studia magisterskie
Typy punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 14
(2020-2021-z - ...)
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)