Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia współczesnej sztuki i dizajnu [gw-jm-st-zwsid-9s] 2021-2022 Semestr zimowy
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zagadnienia współczesnej sztuki i dizajnu [gw-jm-st-zwsid-9s]
Zajęcia: 2021-2022 Semestr zimowy [2021-2022-z] (zakończony)
Wykład [wyk], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

G.Dziamski G., Od awangardy do postmodernizmu (1996)

G. Dziamski G., Awangarda po awangardzie, Poznań 1995.

R. Lewandowski, Efekt pasażu. Konfrontacje i negocjcje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych, Katowic 2018.

W. Szymański, Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności, Kraków 2015

R.W. Kluszczyński , Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów (2002)

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999

Benjamin W., Twórca jako wytwórca. Poznań 1975.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Warszawa 2010

Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II połowy XX wieku, Gdańsk 2002.

Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.

Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki sztuki ponowoczesnej i współczesnego dizajnu; podłoże teoretyczne, kierunki i nurty sztuki ponowoczesnej

2. Sztuka interaktywna. Sztuka w sieci. Net art.

3. Transgresje w sztuce współczesnej. Abiekt.

4. Źródła współczesnego designu. Design i sztuka projektowa dwóch ostatnich dekad.

5. Feminizm i postfeminizm w sztuce.

6. Postpamięć w sztukach wizualnych.

7. Nowy ekspresjonizm – od lat 80 do współczesności.

8. Sacrum w sztuce ponowoczesnej.

9. Nurty i trendy współczesnej architektury.

10. Sztuka w przestrzeni publicznej. Sztuka społeczna i zaangażowana. Sztuka krytyczna.

11. Bio art. Transhumanizm w sztukach wizualnych. Eko art.

12. Konceptualizm i postkonceptualizm w sztukach wizualnych.

13. Sztuka polska po II wojnie.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody i kryteria oceniania:

W sytuacji nauczania zdalnego przez cały semestr

1. esej na wybrany przez studenta temat, związany z którymś z zagadnień poruszanych na

wykładach (Uwaga! Nie może to być fragment pracy magisterskiej)

2. kolokwium na ostatnich zajęciach z obszaru omawianej na zajęciach wiedzy

Ocena końcowa jest średnią ważoną tych dwóch elementów

Uwagi:

obecność na zajęciach jest wymagana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)