Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilustracja [gw-jm-st-ilu-5s] 2019-2020 Semestr letni
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ilustracja [gw-jm-st-ilu-5s]
Zajęcia: 2019-2020 Semestr letni [2019-2020-l] (zakończony)
Ćwiczenia [cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Karolina Kornek Freixial, Anna Machwic, Justyna Szklarczyk-Lauer
Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Twórcze ilustrowanie; Lawrence Zeegen/Crush ; [tł. Joanna Hübner-Wojciechowska]; Warszawa; 2008

Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950-1980: artystyczne kreacje i realizacje; Anita Wincencjusz-Patyna; Wrocław, 2008

Illustration now! vol. 1–5; Julius Wiedeman; Koln; 2007–2015

Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży; Stefan Szuman; Kraków; 1951

Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci; Irena Słońska; Warszawa; 1969

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Nie ma się co obrażać; Patryk Mogilnicki; Kraków; 2017

Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji; Sebastian Frąckiewicz; Kraków; 2017

The Encyclopedia of Writing and Illustrating Children’s Books: From Creating Charaktcters to developing Stories; Desdemona McCannon; Sue Thornton; Yadzia Williams; London; 2008

Look! Polish picturebook!; Małgorzata Cackowska; Anita Wincencjusz-Patyna; Gdańsk; 2016

50 lat ilustracji; Lawrence Zeegen; Caroline Roberts; London; 2014

How to be an illustrator; Darrel Rees; London; 2012

Artyści polskiej książki; 50 lat konkursu PTWK; Warszawa; 2009

Komiks: świat przerysowany; Jerzy Szyłak; Słowo/obraz/terytoria; 2010

Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu; Jerzy Szyłak; słowo/obraz/terytoria; 1999

Zrozumieć komiks; Scott McCloud; Kultura gniewu; 2015

Powieści graficzne. Leksykon; red. Sebastian Jakub Konefał; Warszawa 2015

Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego; Krzysztof Teodor Toeplitz; Czytelnik; 1985

Little big books. Illustration for children's books; Berlin; 2012

Kurs tworzenia storyboardów : zasady, ćwiczenia i techniki:podstawowy przewodnik dla artystów, reżyserów, producentów, kierowników produkcji i scenarzystów; Giuseppe Cristiano; 2008

Ilustrowane książki dla dzieci, katalogi rysunku satyrycznego, komiksy, prasa ilustrowana – z zasobów pracowni Ilustracji

Zakres tematów:

ZADANIA semestr zimowy 2018/2019

dla studentów będących pierwszy semestr w pracowni:

dziennych: III PG I° / III GW / III MAL / ERASMUS / MOST / IV GW / IV MAL

SZKICOWNIK

Obowiązuje każdego studenta przez cały rok, należy okazywać go przy każdej korekcie, na zawartych

w nim swobodnych rysunkach, bazują realizacje wszystkich zadań.

1) POSTAĆ

Postać ludzka lub człekopodobna (zantropomorfizowana) oparta na osobie własnej studenta,

przedstawiona przynajmniej w 12 różnych pozach.

Technika dowolna – wybrana na podstawie swobodnych szkiców studenta. Format A3 (poziom) –

wszystkie pozy razem na jednej planszy (lub więcej niż jednej jeśli to konieczne).

Realizacji zadania będą towarzyszyły:

a) wykład wprowadzający nt. podstaw projektowania postaci w ilustracji książkowej;

b) warsztaty w pracowni, polegające na wykonaniu serii szybkich szkiców (15 minutowych)

różnymi narzędziami, ilustrujących znane postacie.

2) NARRACJA

Narracja – sekwencja 5 ilustracji - “dzień z mojego życia”, wykorzystująca zaprojektowaną

w pierwszym zadaniu postać.

Technika i format dowolne, harmonizujące z główną postacią.

Realizacji zadania będą towarzyszyły:

a) wykład wprowadzający nt. narracyjnej roli ilustracji;

b) warsztaty grupowe w pracowni polegające na zinterpretowaniu znanej narracji

z perspektywy jej różnych bohaterów (przy użyciu, syntetycznych środków graficznych).

3) GIF

Krótki, dowcipny gif odpowiadający na jedno z zagadnień (do wyboru):

a) “Sztu(cz)ka” – dowcipna odpowiedź na hasła związane z promocją uczelni; docelowo mogący

znaleźć się na banerze strony internetowej ASP; format: 3780x1400 px, czas: ok. 5 sek.;

b) “You made my day” - tragikomiczna opowieść na bazie stworzonej w 2. zadaniu narracji;

format: 3780x1400px, czas: ok. 5 sek.

Realizacji zadania będą towarzyszyły:

a) wykład nt. ilustracji satyrycznej;

b) warsztaty w pracowni z tworzenia gifów w programie Adobe Photoshop.

Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia

Studenci w ramach wykładów i ćwiczeń praktycznych, które poddawane są indywidualnym korektom, zdobywają wiedzę na temat różnych dziedzin ilustracji i rozwijają praktyczne umiejętności w tej dziedzinie.

Praca ze studentem jest zindywidualizowana, zadania dostosowywane są do zagadnień poruszanych na innych zajęciach. Nauczyciel czuwa nad rozwojem studenta monitorując jego postępy i dostosowując zadania do jego predyspozycji.

Użycie oprogramowania ADOBE Illustrator i ADOBE Photoshop w procesie tworzenia ilustracji w ramach zajęć w Pracowni Ilustracji.

Studenci Pracowni Ilustracji realizują prace w zakresie ilustracji, które uczą ich różnych technik ilustracyjnych. Zaczynając od mediów tradycyjnych (ołówek, tusz, markery, akwarele, kredki, cienkopisy i inne), przechodzą do mediów cyfrowych. Podstawowymi programami, w których studenci realizują prace są ADOBE Illustrator i ADOBE Photoshop. Studenci niezależnie od tego, w jakiej technice się doskonalą, są zobligowani, aby ostatecznie swoje prace zeskanować oraz przygotować do prezentacji ekranowej lub wydruku cyfrowego. Opracowanie ilustracji, jej ostateczna obróbka, przygotowanie do druku odbywają się w programie ADOBE Photoshop. Proste ilustracje wektorowe realizowane są w programie ADOBE Illustrator.

W semestrze zimowym będzie realizowane zadanie GIF animowany, przy użyciu programu ADOBE Photoshop, które poprzedzą warsztaty dla studentów pokazujące jak stworzyć prostą animowaną ilustrację przy użyciu programu Photoshop.

Studenci Pracowni Ilustracji są zobligowanie do znajomości programów ADOBE Illustrator i ADOBE Photoshop jako niezbędnych narzędzi współczesnego warsztatu ilustratorskiego.

Użycie oprogramowania ADOBE Indesign oraz projektowanie krojów

Ostatecznym etapem, wieńczącym pracę w Pracowni Ilustracji jest zazwyczaj projekt książki. Zawiera on zazwyczaj obok oprócz narracji zbudowane za pomocą obrazu, również tekst.

Projekty książek realizowane są przy użyciu programu ADOBE Indesign. Studenci również często realizują książki przy użyciu własnego, zaprojektowanego przez nich kroju. Kroje te często oparte są na piśmie odręcznym, pisankach.

Prowadzący Pracownię Ilustracji stale podnoszą kompetencje w zakresie znajomości tych programów podczas specjalistycznych kursów, tak aby służyć pomocą i doświadczeniem studentom.

Studenci wykonują ćwiczenia w postaci prac domowych. Podczas zadań realizowanych na zajęciach, nauczyciel akademicki udziela indywidualnych konsultacji. Zadania są tak skonstruowane, aby student sam musiał je doprecyzować badając i rozwijając przy tym swoje preferencje twórcze, a także dają możliwość rozwiązania ich na różnym stopniu zaawansowania.

Pedagog sprawdza prace domowe wskazując na ewentualne błędy lub braki, wyjaśnia z czego one wynikają i jaką wiedzę należy uzupełnić oraz wskazuje kierunek dalszego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel (5,5) : znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena bdb (5) : bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena db+ (4,5) : więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena db (4) : dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena dst+ (3,5) : więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena dst (3) : zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena ndst (2) : niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

Ocenia podlegają:

- realizacja wszystkich ustalonych z prowadzącymi zadań i założeń projektu

- kreatywność i zaangażowanie w realizowane zadania, proponowanie oryginalnych rozwiązań

- czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach oraz przeglądach (krytykach) etapów zaawansowania prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)