Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia współczesnej sztuki i dizajnu [pg-2s-st-zwsid-3s] 2018-2019 Semestr zimowy
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zagadnienia współczesnej sztuki i dizajnu [pg-2s-st-zwsid-3s]
Zajęcia: 2018-2019 Semestr zimowy [2018-2019-z] (zakończony)
Wykład [wyk], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. G.Dziamski , Od awangardy do postmodernizmu, Poznań (1996).

2. G. Dziamski G., Awangarda po awangardzie, Poznań 1995.

3. R. Lewandowski, Efekt pasażu. Konfrontacje i negocjcje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych, Katowic 2018.

4. W. Szymański, Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności, Kraków 2015.

5. R.W. Kluszczyński , Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999

Benjamin W., Twórca jako wytwórca. Poznań 1975.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Warszawa 2010

Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II połowy XX wieku, Gdańsk 2002.

Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.

Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki sztuki ponowoczesnej i współczesnego dizajnu.

2. Chronologia sztuki po II wojnie. Podsumowanie dotychczasowej wiedzy o sztuce współczesnej. Czym jest postmodernizm i jego estetyka – kierunki i nurty.

3. Transgresje w sztuce współczesnej.

4. Źródła współczesnego designu.

5. Design i sztuka projektowa dwóch ostatnich dekad.

6. Feminizm i postfeminizm w sztuce.

7. Postpamięć w sztukach wizualnych.

8. Nowy ekspresjonizm – od lat 80 do współczesności.

9. Sacrum w sztuce ponowoczesnej.

10. Nurty i trendy współczesnej architektury.

11. Sztuka w sieci.

12. Sztuka w przestrzeni publicznej. Sztuka społeczna i zaangażowana.

13. Bio art.

14. Transhumanizm w sztukach wizualnych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formule wykładów i konwersatorium, ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi, a w miarę potrzeb – filmami. Zajęcia będą opierać się na prezentacji dzieł egzemplarycznych i towarzyszyć im będzie analiza dzieła sztuki pod względem: formalnym, percepcyjnym, treściowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte, oraz krótki esej będący krytyczną wypowiedzią studenta)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)