Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria komunikowania, teoria mediów [pg-2s-st-tktm-3s] 2018-2019 Semestr zimowy
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria komunikowania, teoria mediów [pg-2s-st-tktm-3s]
Zajęcia: 2018-2019 Semestr zimowy [2018-2019-z] (zakończony)
Wykład [wyk], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Karolina Wojtasik
Literatura:

Briggs A., Burke P.: Społeczna historia mediów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.

Pisarek W.: Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.

Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.

McQuail D.: Teoria komunikowania masowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008.

Lister M., Dover J., Giddings S., Grant I., Kelly K.: Nowe media. Wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2009.

Zakres tematów:

-pojęcie komunikacji

-język w komunikacji (wyjątkowość języka, jako wzór referencyjny, ograniczenia modelu językowego)

-podstawowy schemat komunikacyjny nadawca-przekaz-odbiorca i odpowiadające im sfery badań, pojęcie kodu, kontekstu i kontaktu (kanału) schemat Jacobsona

-znak w komunikacji (semiotyka a teoria komunikacji)

-kompetencja komunikacyjna a inne formy kompetencji (językowa, kulturowa, artystyczna)

-formy i typy komunikacji

-modele aktów komunikacji

-rodzaje mediów i ich społeczny kontekst

Treści wystąpień obejmują:

- Druk i jego konteksty (druk i jego konsekwencje na poziomie społeczno-historycznym i na poziomie teoretycznym, rozwój mediów drukowanych: książka, prasa i ich czytelnicy, rola prasy (zmienność w kontekście historycznym)

- Radio i telewizja (radio i telewizja a prasa, konsekwencje społeczno-historyczne proliferacji przekazów radiowych i telewizyjnych, dominacja obrazu, zjawisko mediatyzaji, telewizja publiczna i prywatna, telewizja kablowa, satelitarna i cyfrowa, teoretyczne aspekty telewizji w tym gatekeperzy)

- Komunikacja osobista (poczta, telegraf, telefon, telefon komórkowy, smartfon – historyczne i społeczne przemiany komunikacji; teoretyczne aspekty dedystancjacji,

- Internet i cyberprzestrzeń (istota rewolucji komunikacji internetowej na poziomie społecznym historycznym i teoretycznym, dematerializacja komunikacji, druk w świecie cyfrowym, radio w dobie internetu, telewizja a internet, konwergencja mediów poprzez internet)

Metody dydaktyczne:

W ramach przedmiotu studenci uczestniczą w zajęciach o charakterze wykładowym i warsztatowym. Pierwsza część zajęć w semestrze to wykłady poświęcone teorii komunikowania, druga część zajęć ma charakter warsztatów (prezentacje przygotowane przez studentów + dyskusja) poświęcona jest teorii i historii mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wystąpienia jest oceną ważoną, gdzie ½ oceny końcowej obejmuje treść wystąpienia (selekcja materiału, kompletność, orientacja w tematyce), 1/3 oceny końcowej stanowi sposób prezentowania (samodzielność prezentacji, swoboda wypowiedzi, konstrukcja narracyjna wypowiedzi) a 1/6 oceny ocena prezentacji multimedialnej (czytelność, sposób prezentacji treści)

ocela cel. (5,5) powyżej 95% wymagań – doskonała wiedza wykraczająca poza oczekiwania

ocena bdb (5) powyżej 90% do 95% wymagań – znakomita, pełna wiedza z określonego zakresu

ocena db+ (4,5) powyżej 85% do 90% wymagań – b. dobra wiedza

ocena db (4) powyżej 75% do 85% wymagań – dobra wiedza

ocena dst+ (3,5) powyżej 66% do 75% wymagań – więcej niż zadowalająca wiedza

ocena dst (3) powyżej 50% do 66% wymagań – zadowalająca wiedza

ocena ndst 50% i mniej wymagań – niezadowalająca wiedza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)