Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki projektowej [pg-1s-st-pgp-1s] 2018-2019 Semestr zimowy
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy grafiki projektowej [pg-1s-st-pgp-1s]
Zajęcia: 2018-2019 Semestr zimowy [2018-2019-z] (zakończony)
Ćwiczenia [cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Anna Machwic, Marek Markiewicz
Literatura:

literatura podstawowa:

Frutiger A. "Człowiek i jego znaki"

Lupton E. Philips J.C. "Graphic design: The New basics"

Abdullah R. Hubner R. "Pictograms, Icons and Signs. A guide to information design"

Literatura uzupełniająca:

Heller S. Vienne V. "100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne"

Twemlow A. przeł. Broma K., Broma P. "Czemu służy grafika projektowa"

Poulin R. "Język projektowania graficznego: ilustrowany podręcznik podstawowych zasad projektowania"

Zakres tematów:

Szczeg ółowy wykaz tematów i ćwiczeń studia stacjonarne, rok 2016/2017:

1. Wykład wprowadzający: “Co to jest projektowanie graficzne?” Przybliżenie terminologii związanej

z projektowaniem. Przedstawienie programu zajęć.

2. – 3. Kompozycja abstrakcyjna na przedstawione tematy. Zestaw pojęć przeciwstawnych i bliskoznacznych.

Praca warsztatowa.

4. Prezentacja i omówienie prac.

5. Omówienie przygotowanych przez studentów szkiców zwierząt i budynków. Wybór najlepszych

rozwiązań do dalszej pracy.

6. Wykład “znak, piktogram, symbol”. Prezentacja metod pracy zmierzających do uzyskania zestawu

znaków z siatki oraz zestawu znaków z modułów. Wykazanie różnic między ilustracją a znakiem.

7. Praca nad znakami, warsztaty z wykorzystaniem podziału powierzchni.

8. Praca nad znakami, warsztaty z wykorzystaniem siatki.

9.–10. Praca nad znakami, ciąg dalszy pracy warsztatowej, korekty.

11. Prezentacja i omówienie prac.

12. Prezentacja i omówienie prac.

13. Prezentacja i omówienie prac.

14. Przegląd zaliczeniowy. Prezentacja uprzednio ocenianych prac. Finalne korekty.

15. Egzamin semestralny. Prezentacja i finalna ocena prac.

16. Wprowadzenie do tematów nowego semestru: znak+typografia, projekt zespołowy na wybrany temat.

17. Prezentacje studenckie na temat wybranych projektantów graficznych.

18. Prezentacje studenckie na temat wybranych projektantów graficznych.

Wykład: jak przygotować prezentację ekranową?

19. Zespołowa praca warsztatowa nad projektem – omówienie i wybór koncepcji.

20. Zespołowa praca warsztatowa nad projektem – omówienie i wybór koncepcji.

21. Zespołowa praca warsztatowa nad projektem – omówienie i wybór koncepcji.

22. Znak abstrakcyjny. Warsztaty.

23.–26. Prezentacje wstępnych rozwiązań projektu zespołowego.

27. –30. Korekty realizacji.

31. Przegląd zaliczeniowy. Prezentacja uprzednio ocenianych prac. Finalne korekty.

32. Egzamin semestralny. Prezentacja uprzednio ocenianych prac. Finalne korekty.

Metody dydaktyczne:

Treści programowe:

semestr 1 analiza działania formy, kształtu, koloru, kompozycji i formatu, kompozycja abstrakcyjna, znak plastyczny, synteza, rodzina znaków,

semestr 2 analiza i przeprowadzenie procesu projektowego z uwzględnieniem etapu zbierania danych, analizy danych, wykreowania koncepcji, dobrania najbardziej adekwatnej formy, wykonania pracy oraz przygotowania prezentacji

procesu.

Metody dydaktyczne:

Studenci w ramach wykładów, analiz przypadku, ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną umożliwiającą trening umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przydatnych w pracy projektanta. Praca ze studentem jest

zindywidualizowana. Nauczyciel czuwa nad rozwojem studenta monitorując jego postępy i dostosowując zadania do jego możliwości. Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach oraz w postaci prac domowych. Dodatkowo studenci mają zajęcia z użyciem Programu Adobe Illustrator, które pozwalają im rozwinąć umiejętności pracy z tym oprogramowaniem. Zadania w semestrze 1 są głównie realizowane przy użyciu programu ADOBE Illustrator. Podczas zadań realizowanych na zajęciach, nauczyciel akademicki udziela indywidualnych konsultacji. Pedagog sprawdza prace domowe wskazując na ewentualne błędy lub braki, wyjaśnia z czego one wynikają i jaką wiedzę należy uzupełnić.

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) propozycja opisu, można zmienić: znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) propozycja opisu, można zmienić: b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) propozycja opisu, można zmienić: więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) propozycja opisu, można zmienić: dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) propozycja opisu, można zmienić: więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności

i kompetencje społeczne

ocena 3 propozycja opisu, można zmienić: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 propozycja opisu, można zmienić: niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)