Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malarstwo [pg-1s-st-mal-1s] 2018-2019 Semestr zimowy
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Malarstwo [pg-1s-st-mal-1s]
Zajęcia: 2018-2019 Semestr zimowy [2018-2019-z] (zakończony)
Ćwiczenia [cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Filip Ciślak, Magdalena Nazarkiewicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

Albers J., Interaction of Color, Yale University Press, 1975

Berger J., Sposoby widzenia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997

Gage J., Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Universitas, Kraków 2010

Itten J., Sztuka barwy, wydawnictwo d2d, Kraków 2015

Parramón J., Jak powstaje kolor, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2001

Strzemiński W., Teoria widzenia, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2016

Literatura uzupełniająca:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

Berger J., O patrzeniu, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999

Gage J., Kolor i Kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Universitas, Kraków 2008

Hockney D., Wiedza tajemna, Universitas, Kraków 2006

Hornung D., Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Universitas, Kraków 2009

Clark K., Akt. Studium idealnej formy, Wydawnictwa artystyczne i filmowe, Warszawa 1998

Ecco U., Historia piękna, Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2006

Ecco U., Historia brzydoty, Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2007

Popek S., Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Arkady, Warszawa 1989

Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006

Zausznica A., Nauka o barwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959

Zeugner G., Barwa i człowiek, Arkady, Warszawa 1965

red. Grosenick U., Holzwarth H., Art Now Vol 1-4, Wydawnictwo Tashen

Zakres tematów:

1. TRZY KOLORY

krótszy bok obrazu min. 50 cm

Zadanie wprowadzające, pozwalające określić nabyte do tej pory umiejętności warsztatowe studenta. Martwa natura malowana wyłącznie z użyciem tzw. kolorów podstawowych i farby białej.

2. OBRAZ MONOCHROMATYCZNY

mniejszy bok obrazu min. 70 cm, kwadrat. Martwa natura w monochromatycznej skali o zdefiniowanych proporcjach formatu.

3. FIGURA I ŚWIATŁO

krótszy bok obrazu min. 100 cm. Martwa natura i postać z silnym źródłem światła. Nacisk na budowanie przestrzeni i modelunek z wykorzystaniem kontrastu walorowego. Omówienie maniery chiaroscuro i związanych z nią technik malarskich.

Tematy studyjne – dodatkowe:

Kontrast symultaniczny

format a3, minimum 3 kompozycje

Badanie zjawiska kontrastu symultanicznego przy pomocy ćwiczeń z wykorzystaniem kolorowych papierów.

Harmonie barwne

Kompozycje kolorystyczne w oparciu o różnie zdefiniowane skale barwne.

Tematy realizowane w domu:

MATERIA, FAKTURA, STRUKTURA

seria 36 fotografii

Obserwacja otoczenia z ukierunkowaniem na abstrakcyjną kompozycję i świadomym selekcjonowaniem odpowiednich kadrów z wykorzystaniem narzędzia i mediów społecznościowych Instagram.

Kadr filmowy

Interpretacja kadru filmowego przy użyciu środków malarskich. Technika, wymiary i ilość kompozycji są ustalane indywidualnie w trakcie pierwszych korekt. Student samodzielnie określa zakres inspiracji wybranym ujęciem np.: kolor, kompozycja, ekspresja. Każdy student wybiera pojedyncze dzieło filmowe z podanej listy.

studia I stopnia stacjonarne / semestr II

LITERA OBRAZEM.

Martwa natura, której motywem przewodnim jest forma litery – zarówno tej zaprojektowanej w ramach kroju pisma jak i wykonanej ręcznie.

KOLOR LOKALNY / KOLOR RELATYWNY

Martwa natura z wykorzystaniem przedmiotów przezroczystych i odbijających światło. Nacisk w ćwiczeniu położony na malarską interpretację kolorowych refleksów, cieni i odblasków.

POSTAĆ

Przedstawienie figuratywne – praca z modelem.

PISMO ASEMICZNE

Temat realizowany na jednodniowych warsztatach. Kompozycja malarsko-kaligraficzna inspirowana pismem asemicznym, czyli pismem bez semantycznej wartości. Forma i rytm tekstu jako motyw przewodni zadania.

PEJZAŻ MIEJSKI

Temat realizowany w domu. Szkice malarskie inspirowane scenerią uliczną, architekturą, strukturą i życiem miasta. Dozwolone dowolne techniki malarskie.

Metody dydaktyczne:

⦁Wykład wprowadzający do zadania dydaktycznego z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

⦁Prezentacja przykładowych realizacji tematu.

⦁Indywidualne rozwiązywanie zadań przez studenta.

⦁Realizacja prac malarskich podczas ćwiczeń oraz w postaci prac domowych.

⦁Systematyczny przegląd prac z indywidualną korektą obrazów oraz innych opracowanych koncepcji przez studenta.

⦁Zespołowe omawianie problemów, projektów.

⦁Dyskusja.

⦁Pokaz finalizujący dane ćwiczenie.

⦁Warsztaty z wybranych zagadnień treści programowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cel. (5,5)

⦁Realizuje wszystkie zadane prace w I i II semestrze.

⦁Prace i ćwiczenia wykonuje estetycznie i starannie, a jego rozwiązania malarskie cechuje oryginalność.

⦁Wykonuje prace na wysokim poziomie technicznym i artystycznym.

⦁Celowo wykorzystuje wiedzę o środkach formalnych do własnej ekspresji.

⦁Wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, a także posiada wiedzę wykraczającą poza jego ramy.

⦁Jest zainteresowany malarstwem w wysokim stopniu – zawsze bierze udział w dyskusjach.

⦁Wyraża poglądy, formułuje własne wnioski dotyczące określonych zagadnień.

⦁Z sukcesem angażuje się w nieobowiązkowe inicjatywy, bierze udział w zewnętrznych konkursach malarskich.

⦁Aktywnie uczestniczy w życiu pracowni (m.in. współuczestniczy w organizowaniu wewnątrzpracownianych wystaw).

⦁Wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocena bdb (5)

⦁Realizuje wszystkie zadane prace w I i II semestrze.

⦁Wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem.

⦁ wiedzę i umiejętności wymagających kreatywności.

⦁Biegle posługuje się narzędziami i technikami malarskimi, dobierając je w zależności od charakteru zadania.

⦁Aktywnie i z zaangażowaniem rozwiązuje problemy malarskie.

⦁Samodzielnie poszukuje nowych narzędzi, technik i środków wyrazu, eksperymentuje i twórczo podchodzi do wyznaczonych zadań.

⦁Zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski.

⦁Potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie.

⦁Estetycznie i starannie wykonuje prace, poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych.

⦁Efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założeniami i tematem.

⦁Wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocena db (4)

⦁Zawsze jest przygotowany do ćwiczeń, posiada wymagane materiały malarskie.

⦁Posługuje się zróżnicowanymi narzędziami i technikami malarskimi, wybierając środki wyrazu stosowne do charakteru zadania.

⦁Posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy

⦁Bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie.

⦁Wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje zadane prace.

⦁Twórczo korzysta z uwag prowadzącego.

⦁W niektórych zadaniach wykazuje się samodzielnością w rozwiazywaniu postawionego problemu.

⦁Efekt końcowy jego pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem.

Ocena dst. (3)

⦁Najczęściej jest przygotowany do zajęć: posiada wymagane materiały plastyczne.

⦁Posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania z szansą jej uzupełnienia.

⦁Rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii

⦁Poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem.

⦁Nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego.

⦁Podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu.

⦁Nie zawsze dba o estetykę i staranność pracy plastycznej.

⦁Nie wykazuje szczególnego zainteresowania działalnością malarską, nie współtworzy życia kulturalnego grupy i uczelni.

Ocena ndst. (2)

⦁Podczas egzaminu nie wykazuje zadanych realizacji z I lub II semestru.

⦁Zdarza się, że jest nieobecny na ćwiczeniach bez usprawiedliwienia.

⦁Często nie posiada wymaganych materiałów plastycznych.

⦁Wykazuje minimalne zaangażowanie w działania malarskie podczas zajęć.

⦁Posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem.

⦁Ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem.

⦁Nie wykazuje woli poprawy oceny i nie interesuje się procesem dydaktycznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)