Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plakat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-pla-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plakat
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Plakat jest sztuką na zamówienie. Konkretny temat to twórcze wyzwanie otwierające nowe obszary poznania. Różnorodność tematów wpływa na rozwój formy plastycznej. Plakat jest inteligentną zabawą, intelektualną przygodą, wyrafinowanym dziełem wizualnym tworzonym z różnych elementów plastycznych. Uczy, bawi, wychowuje zarówno twórcę, jak i odbiorcę. Od swoich początków aż do dziś jest odzwierciedleniem stylów, kierunków, mód panujących w sztuce. Jest formalną syntezą treści i czasu, w którym powstaje oraz osobowości artysty. Dobry plakat artystyczny wiedzie ciekawe życie. Jest efektem konkretnego zamówienia, ma różnorodną tematykę – społeczną, ideową, kulturalną, reklamową. Jest sztuką ulicy, lecz nie kończy na niej życia. Wędruje po różnych wystawach, trafia do galerii, muzeów. Jest kupowany, kolekcjonowany jako obiekt westchnień, zadumy, refleksji, zabawy.

Pełny opis:

Zajęcia projektowania plakatu mają na celu przygotowanie studentów do profesjonalnego podejścia do procesu twórczego, którego efektem będzie świadome połączenie nowoczesnych mediów z tradycyjnym warsztatem plastycznym. Zajęcia odbywają się w pracowni i są oparte na indywidualnej i grupowej korekcie prac wykonanych przez studentów. Oprócz zadanych tematów prowadzący akceptują własne propozycje tematyczne studentów. Preferowane są prace z wyraźnym piętnem autorskim. W pracowni jako pomoc dydaktyczna eksponowane są cyklicznie wystawy prezentujące szeroko rozumianą twórczość projektową.

Szczegółowy wykaz tematów i ćwiczeń:

1. Nordalicus – projekt plakatu lub serii plakatów o tematyce związanej z kulturą krajów nordyckich.

2. Trasa koncertowa – projekt plakatu lub serii plakatów promujących trasę koncertową ulubionego wykonawcy lub zespołu oraz gadżetu towarzyszącego (maskotka, bilet, afisz informacyjny, element scenografii itp.) nawiązującego formalnie do motywu graficznego na plakacie.

3. Plakat reklamujący towary ekskluzywne – elegancki plakat lub seria plakatów .

4. „W Starym Kinie” - seria plakatów do starych polskich filmów powstałych w latach 1930-1970.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. Krzysztof Dydo, 100 [sto] lat polskiej sztuki plakatu = 100th Anniversary of Polish Poster Art, Biuro Wystaw Artystycznych, Kraków, 1993;

2. Dorota Folga-Januszewska, Ach! Plakat filmowy w Polsce, Bosz, Olszanica, 2009;

3. Krzysztof Dydo, All that Music/Cała ta muzyka, Filharmonia Śląska, Katowice, 2012

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Janina Więckowska-Lazar, Funkcje i formy przekazu wizualnego w starym afiszu polskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1974;

2. Bevis Hillier, Histoire del' affiche, Librairie Artheme Fayard, Paris, 1970;

3. David Ryan, Letter perfect - the art of modernist typography, 1896-1953, Pomegranate, San Francisco, 2001.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu kreowania przekazu plastycznego oraz zna metody służące do rozwiązania problemu rysunkowego/ projektowego

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowego i sposobów jego planowania

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W05

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowania produktu, włącznie z uwarunkowaniami konstrukcyjnymi, użytkowymi, etc.

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat przebiegu procesu projektowania komunikacji wizualnej

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W07

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Ma świadomość funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, estetycznych a także historycznych

korekta

ćwiczenia, wykład

umiejętności

K_U01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

swobodnie posługuje się warsztatem projektowym, sam oraz we współpracy z innymi podmiotami

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U04

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

samodzielnie podejmuje decyzje projektowe

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy projektu oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U08

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie wykonać dokumentację projektową

korekta

ćwiczenia, wykład

kompetencje społeczne

K_K01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

poszukuje innowacyjnych rozwiązań

korekta

ćwiczenia, wykład

K_K02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi współpracować w zespole

korekta

ćwiczenia, wykład

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) propozycja opisu, można zmienić: 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) propozycja opisu, można zmienić: 81–90 pkt – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) propozycja opisu, można zmienić: 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) propozycja opisu, można zmienić: 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) propozycja opisu, można zmienić: 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności

i kompetencje społeczne

ocena 3 propozycja opisu, można zmienić: 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 propozycja opisu, można zmienić: 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Ciślak, Monika Starowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)