Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilustracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-ilu-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilustracja
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tworzenia obrazu w projekcie graficzny, z uwzględnienie indywidualnej formy wypowiedzi plastycznej oraz umiejętności zmierzenia się z różnorodnymi tematycznie wyzwaniami projektowymi. Celem jest również świadome posługiwanie się obrazem w projektowaniu oraz rozwijanie indywidualnej formy wypowiedzi w narracji obrazem w stopniu zaawansowanym.

Temat własny, może być powiązany z pracą dyplomową realizowaną w innej pracowni.

Indywidualna praca nad koncepcją pracy.

Reaserch, analiza tematu, sprawozdawanie treści wynikających z reaserchu.

Kontakty zewnętrzne studenta z ekspertami, grupą docelową projektu.

Wstępne koncepcje graficzne.

Analiza wybranych środków graficznych, szukanie indywidualnych rozwiązań.

Testowanie na grupie docelowej.

Przygotowanie makiety, wydruku plansz, inne formy prac.

Pełny opis:

Zakres zadań dla studentów wybierających pracownię jako uzupełniającą:

Temat własny, może być powiązany z pracą dyplomową realizowaną w innej pracowni.

Indywidualna praca nad koncepcją pracy.

Reaserch, analiza tematu, sprawozdawanie treści wynikających z reaserchu.

Kontakty zewnętrzne studenta z ekspertami, grupą docelową projektu.

Wstępne koncepcje graficzne.

Analiza wybranych środków graficznych, szukanie indywidualnych rozwiązań.

Testowanie na grupie docelowej.

Przygotowanie makiety, wydruku plansz, inne formy prac.

SZKICOWNIK

Obowiązuje każdego studenta przez cały rok, należy okazywać go przy każdej korekcie, na zawartych w nim swobodnych rysunkach, bazują realizacje wszystkich zadań.

1) KOMIKS O ZBIGIEWIE CYBULSKIM

Komiks, według własnego scenariusza, ma ogólnie za zadanie popularyzować dorobek artysty wśród nowych grup odbiorców

i przedstawiać sylwetkę aktora szczególnie jako buntownika.

Projekt planszy komiksowej o formacie 190 x 70 cm. Technika i kolorystyka – dowolne.

2) PROJEKT KSIĄŻKI DLA DZIECI NON-FICTION

Projekt obejmujący wykonanie zestawu ilustracji (rozkładówek) lub całej książki/picturebooka dla dzieci. Książka ma opowiadać (z naciskiem na narrację obrazem, a nie tekstem, który ma być ograniczony do niezbędnego minimum) o życiu i dokonaniach powszechnie znanej postaci, wybitnej w swojej dziedzinie (historycznej lub współczesnej).

W przypadku zestawu – musi on zawierać przynajmniej 5 ilustracji. Format, technika i kolorystyka – dowolne – adekwatne do podjętego tematu i odbiorcy. Zgłoszenie książki do konkursu „Książka dobrze zaprojektowana…”, będzie podstawą do wyróżnienia.

3) TEMAT WŁASNY

Dowolny projekt własny, który po konsultacji i akceptacji prowadzących powinien objąć przynajmniej 5 ilustracji.

Studenci, którzy wybrali pracownię jako wspomagającą dyplom realizują tematy ustalane indywidualne, powiązane z tematem dyplomu. Tematy 1 i 2 mogą zostać zastąpione własnymi koncepcjami, każdorazowo skonsultowanymi z prowadzącym.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Illustration now! vol. 1–5; Julius Wiedeman; Koln; 2007–2015

Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży; Stefan Szuman; Kraków; 1951

Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci; Irena Słońska; Warszawa;

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Nie ma się co obrażać; Patryk Mogilnicki; Kraków; 2017

Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji; Sebastian Frąckiewicz; Kraków; 2017

Twórcze ilustrowanie; Lawrence Zeegen/Crush ; [tł. Joanna Hübner-Wojciechowska]; Warszawa; 2008 Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950-1980: artystyczne kreacje i realizacje; Anita Wincencjusz-Patyna; Wrocław, 2008

The Encyclopedia of Writing and Illustrating Children’s Books: From Creating Charaktcters to developing Stories; Desdemona McCannon; Sue Thornton; Yadzia Williams; London; 2008

Look! Polish picturebook!; Małgorzata Cackowska; Anita Wincencjusz-Patyna; Gdańsk; 2016

50 lat ilustracji; Lawrence Zeegen; Caroline Roberts; London; 2014

How to be an illustrator; Darrel Rees; London; 2012

Artyści polskiej książki; 50 lat konkursu PTWK; Warszawa; 2009

Komiks: świat przerysowany; Jerzy Szyłak; Słowo/obraz/terytoria; 2010

Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu; Jerzy Szyłak; słowo/obraz/terytoria; 1999

Zrozumieć komiks; Scott McCloud; Kultura gniewu; 2015 Powieści graficzne. Leksykon; red. Sebastian Jakub Konefał; Warszawa 2015 Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego; Krzysztof Teodor Toeplitz; Czytelnik; 1985

Little big books. Illustration for children's books; Berlin; 2012

Kurs tworzenia storyboardów : zasady, ćwiczenia i techniki:podstawowy przewodnik dla artystów, reżyserów, producentów, kierowników produkcji i scenarzystów; Giuseppe Cristiano; 2008

Ilustrowane książki dla dzieci, katalogi rysunku satyrycznego, komiksy, prasa ilustrowana – z zasobów pracowni Ilustracji

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu kreowania przekazu plastycznego oraz zna metody służące do rozwiązania problemu rysunkowego/ projektowego

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowego i sposobów jego planowania

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W05

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowania produktu, włącznie z uwarunkowaniami konstrukcyjnymi, użytkowymi, etc.

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat przebiegu procesu projektowania komunikacji wizualnej

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W07

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Ma świadomość funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, estetycznych a także historycznych

korekta

ćwiczenia, wykład

umiejętności

K_U01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

swobodnie posługuje się warsztatem projektowym,

sam oraz we współpracy z innymi podmiotami

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U04

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

samodzielnie podejmuje decyzje projektowe

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy projektu oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U08

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie wykonać dokumentację projektową

korekta

ćwiczenia, wykład

kompetencje społeczne

K_K01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

poszukuje innowacyjnych rozwiązań

korekta

ćwiczenia, wykład

K_K02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi współpracować w zespole

korekta

ćwiczenia, wykład

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel (5,5) : znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena bdb (5,0) : bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena db+ (4,5) : więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena db (4,0) : dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena dst+ (3,5) : więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena dst (3,0) : zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

ocena ndst (2,0) : niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie realizacji treści programowych

Ocenia podlegają:

 realizacja wszystkich ustalonych z prowadzącymi zadań i założeń projektu

 kreatywność i zaangażowanie w realizowane zadania, proponowanie oryginalnych rozwiązań

 czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach oraz przeglądach (krytykach) etapów zaawansowania prac dyplomowych

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Machwic, Justyna Szklarczyk-Lauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Szklarczyk-Lauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)