Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plakat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: pg-1s-st-pla-5s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plakat
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu

Pracownia projektowania plakatu jest wybierana przez studentów dobrowolnie. Jest pracownią

dyplomującą na kierunku projektowanie graficzne oraz przedmiotem uzupełniającym na

kierunkach: malarstwo, grafika warsztatowa, wzornictwo na studiach stacjonarnych. Punktem

wyjścia działań podejmowanych w pracowni jest myślenie wywodzące się z tradycyjnie

rozumianego plakatu, poszerzone o projektowanie eksperymentalne. Myślenie plakatowe ma

wpływ na tworzenie nowych form wypowiedzi projektowej lub artystycznej. Głównym celem

projektowanych komunikatów jest perswazja – plakat może nakłonić odbiorcę do podjęcia

działania, dyskusji czy refleksji. Tak rozumiany plakat może być prezentowany zarówno jako

tradycyjny druk, ale także jako krótka forma animacji, instalacji, czy działanie interaktywne z

użyciem motion design. Pracownia jest pomostem pomiędzy tradycyjnie rozumianym

projektowaniem a nowymi mediami.

Literatura:

Philippe Moreau, Gabriel Morisson, Fanny Dureault, Marie-Laure Even Moreau

(Tactile studio) - “Designing inclusive artistic, educational and thematic

exhibitions for cultural institutions, with an emphasis on multisensory

experience and the needs of people with disabilities”, 7 marca 2023;

● Philippe Moreau, Gabriel Morisson, Fanny Dureault, Marie-Laure Even Moreau

(Tactile studio) - “Designing inclusive artistic, educational and thematic

exhibitions for children, with an emphasis on multisensory experience” 8 marca

1. Krzysztof Dydo, 100 [sto] lat polskiej sztuki plakatu = 100th Anniversary of Polish Poster Art,

Biuro Wystaw Artystycznych, Kraków, 1993;

2. Dorota Folga-Januszewska, Lech Majewski, Oto sztuka polskiego plakatu, Bosz, Olszanica,

2016;

Literatura uzupełniająca

1. Jacek Mrowczyk, Historia projektowania graficznego, Karakter, 2018;

2023

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)