Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sitodruk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-sit-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sitodruk
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Umiejętności opracowania grafiki artystycznej poprzez wykorzystanie techniki sitodruku. Rozwój świadomości plastycznej, kreatywności, poprzez twórczą aktywność w obszarze grafiki artystycznej.

Pełny opis:

Semestr 3 i 4. Zagadnienia grafiki artystycznej, jedno lub wielowarstwowa konstrukcja przygotowania matrycy. Realizacja końcowa prac graficznych w ustalonym nakładzie. Program obejmuje indywidualne korekty, proces wstępnego projektowania uwzględniający zasadnicze założenia dotyczące sposobu oraz budowy przyszłej kompozycji graficznej, omawianie i badanie odpowiednich sposobów przygotowania matrycy sitodrukowej, charakterystykę narzędzi i materiałów koniecznych dla odpowiedniego jej przygotowania. Zapoznaje studentów z szeroką skalą możliwości działania warsztatu sitodrukowego i na bazie przeprowadzonych ćwiczeń wykształca umiejętność praktycznego i twórczego posługiwania się wiedzą z tego zakresu podczas realizacji prac graficznych.

Literatura:

literatura podstawowa:

1. „Podstawy sitodruku” Anna Zadros, Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich, Kraków 1996

2. „Grafika warsztatowa” podręcznik technik graficznych MJM grafika Poznań 2006

3. „Podręcznik do sitodruku” SEFAR, Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich, Kraków 2002

4. „Grafika artystyczna” podręcznik warsztatowy, ASP Poznań 2007

5. „2008 Grafika polska – sztuka i edukacja“ ASP Wrocław 2008

literatura uzupełniająca:

2. “Techniki graficzne”, Jorki Catafal, Clara Oliwa, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 2004

3. “Podręcznik metod grafiki artystycznej”, A. Jurkiewicz, „Arkady”, Warszawa, 1975

4. “Techniki sztuk graficznych”, Ales Krejca, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

5. “Podstawy technologii malarstwa i grafiki”, J. Werner, Warszawa-Kraków,1981

1. „Mistrzowie Grafiki Europejskiej”, Maciej Bóbr KAW, Warszawa, 2000

2. “Techniki graficzne”, Jorki Catafal, Clara Oliwa, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 2004

3. “Podręcznik metod grafiki artystycznej”, A. Jurkiewicz, „Arkady”, Warszawa, 1975

4. “Techniki sztuk graficznych”, Ales Krejca, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

5. “Podstawy technologii malarstwa i grafiki”, J. Werner, Warszawa-Kraków, 1981

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Indywidualne, korekty, przeglądy zaliczeniowe i międzysemestralne, indywidualnie ustalone warunki

Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Indywidualne, korekty, przeglądy zaliczeniowe i międzysemestralne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Indywidualne, korekty, przeglądy zaliczeniowe i międzysemestralne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia pracowniane, ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Nowak-Rodzińska, Michalina Wawrzyczek-Klasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)