Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-ppro-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Pełny opis:

Przekazywanie informacji dotyczących elementarnych środków tworzących komunikat wizualny tj.: format, wielkość, proporcje, kształt, kolor, litera, faktura, struktura tekstu, znak. Poznawanie podstawowych metod przekształceń graficznych wpływających na kształt formowanego komunikatu tj.: powiększanie, zmniejszanie, obracanie, scalanie, zniekształcanie. Nauczanie umiejętności świadomego i celowego posługiwania się środkami wyrazu graficznego oraz metodami ich przekształceń pozwalającymi na trafne interpretowanie problemów projektowych zawartych w tematach ćwiczeń kursowych.

Literatura:

literatura podstawowa:

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, wydawca d2d, Kraków 2010

Bringurst R., Elementarz stylu w typografii, wydawca d2d, Kraków 2008

Czasopismo 2+3D

literatura uzupełniająca:

Ambrose G. i Harris P, Typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Czysty Warsztat, Gdańsk 2009

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji

i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich

oraz pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej. Bieżące sprawdziany, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U01 Posiada w dobrym stopniu umiejętność posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym. Przegląd prac, prace kontrolne,

indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, prace kontrolne,

indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania

powyższych w działaniach artystycznych. Przegląd prac, prace kontrolne,

indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)