Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-ja-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie głównych struktur języka angielskiego, słownictwo ogólne, terminologia z zakresu sztuk pięknych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym; rozumienie tekstu pisanego i słuchanego, prowadzenie konwersacji i dyskusji oraz wzbogacenie słownictwa ogólnego oraz związanego ze sztuką i problematyką studiów.

Literatura:

literatura podstawowa:

H.Stephenson, L.Lansford, P.Dummett. 2015. Keynote. Cengage Learning

V.Evans, J.Dooley, H.P. Rogers. 2013. Art and Design. Express Publishing.

C.Oxenden, C.Latham-Koenig, P.Seligson. 2015. English File 3rd Edition. Oxford University Press

D. Kopacz-Thomaidis, C. Nowicki. 2010. English for Printmaking. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych

literatura uzupełniająca:

M. Powell. 2005. Printing. Search Press

K. L. Johannsen. 2006. English for the Humanities. Thomson ELT.

D. Olejnik 2010. Interaktywne repetytorium leksykalne: język angielski. Poznań: LektorKlett

R. Murphy. 1999. English Grammar in Use. Cambridge University Press

M. Cieślik.2003. English Grammar Training ABC. Poznań: Wagros

T. Samara. 2008. Design Evolution: A Handbook of Basic Design Principles Applied in Contemporary Design. Rockport Publishers

Źródła internetowe: poems.writers-network.com/ee_cummings en.wikipedia.org/wiki

Efekty uczenia się:

umiejętności

umiejętności werbalne

K_U21 Posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Bieżące sprawdziany Ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cel. (5,5): 91-100% - znakomite umiejętności językowe

Ocena bdb (5) : 81-90% -bardzo dobre umiejętności językowe

Ocena db+ (4,5): 71-80% - więcej niż dobre umiejętności językowe

Ocena db (4):61-70%- dobre umiejętności językowe

Ocena dst+(3,5):51-60% - więcej niż zadowalające umiejętności językowe

Ocena dst (3): 41-50%- zadowalające umiejętności językowe

Ocena ndst (2):poniżej 40%- niezadawalające umiejętności językowe

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Hat, Katarzyna Porzuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Hat, Katarzyna Porzuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Hat, Katarzyna Porzuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)