Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Druk wklęsły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-dwk-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Druk wklęsły
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

- kształcenie w oparciu o szeroko pojęty warsztat technik druku wklęsłego przygotowujący studentów do samodzielnej pracy twórczej;

- wspomaganie rozwoju ich kreatywnych zdolności, inwencji i odpowiedzialności;

- pomoc w poszukiwaniach indywidualnego języka graficznego pozwalającego na oryginalną realizację ich własnej tożsamości artystycznej.

Pełny opis:

- praktykowanie i doskonalenie graficznego warsztatu (doświadczanie „własnych śladów”);

- permanentny trening prowokujący studentów do rozwiązywania problemów formy, kompozycji i języka w ich realizacjach;

- wykorzystywanie specyficznych właściwości warsztatu (także inspirujących przypadków), jako środka ekspresji i autokracji.

Literatura:

literatura podstawowa:

Werner J. „Technika i technologia sztuk graficznych”, Kraków 1972

Krejca A. „Techniki sztuk graficznych”, Warszawa 1984

Grabowski B., Fick B. „Grafika. Techniki i materiały”, Kraków 2011

Catafal J., Oliva C. „Techniki graficzne”, Warszawa 2004

Opracowanie zbiorowe, wyd. ASP Poznań „Podręcznik warsztatowy – grafika artystyczna”, Poznań 2007

literatura uzupełniająca:

Ficacci L. „Piranesi”, Kolonia 2000

Opracowanie zbiorowe, wyd. Aurora „Rembrandt – akwaforty”, Leningrad 1978

Malraux A. „Nierzeczywiste.”, „Nadprzyrodzone”, „Ponadczasowe”, Warszawa 1985

Petrajova L. „Albin Brunovsky”, Bratysława 1990

Grońska M. „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994

Wróblewska D. „Polska Grafika Współczesna”, Warszawa 1986

Oraz inne wydawnictwa traktujące o grafice dawnej i współczesnej a także katalogi różnych imprez graficznych, w tym międzynarodowych.

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych,

w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do

nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia i uzyskania oceny jest aktywność studenta, stopień opanowania warsztatu, zaangażowanie oraz samodzielność w realizacji prac a także oryginalność pomysłów i ich rozwiązań.

Skala ocen: 2 do 5+

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Białas, Szymon Prandzioch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)