Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-rze-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu rzeźby i przestrzeni, ich wzajemnej korelacji, oddziaływania i zależności. Kształceniu podlega sprawność manualna oparta na zadaniach studyjnych, jak i intelektualna będąca próbą odpowiedzi na hasła problemowe. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do świadomego i samodzielnego działania w przestrzeni sztuki współczesnej i formułowania wypowiedzi twórczej za pomocą współczesnych i tradycyjnych technik.

Pełny opis:

Program przedmiotu zakłada stopniowe budowanie kompetencji w obszarze realizacji prac o charakterze przestrzennym, studyjnym, a w późniejszym etapie indywidualnych projektów w oparciu o formy przestrzenne, instalacje, obiekty, działania z przestrzenią, działania performatywne, dokumentacje tychże działań za pomocą fotografii i video.

W ciągu 2 pierwszych semestrów studenci realizują tematy zadań proponowane w ramach pracowni. Tematy dotyczą zarówno zagadnień studyjnych, opartych na pracy z modelem oraz zadań, które są odpowiedzią na zadany temat problemowy lub konstrukcyjny. Mają one przygotować studenta do samodzielnych decyzji twórczych wymaganych w kolejnym etapie kształcenia. Student równolegle rozwija zdolności manualne oraz zdolność myślenia twórczego.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Przedmiot/Pracownia:

Władysław Strzemiński; Teoria widzenia

Adam Kotula, Piotr Krakowski; Rzeźba współczesna

Leszek Brogowski; Sztuka i człowiek

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Przedmiot/Pracownia:

Wasilij Kandyński; O duchowości w sztuce

Zygmunt Bauman; Sztuka Życia

Czasopisma internetowe o sztuce – Szum, Notes na 6 tygodni, Dwutygodnik itp.

Katalogi wystaw krajowych i zagranicznych

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze rzeźby. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U06 W sposób umiejętny i świadomy posługuje się narzędziami warsztatu rzeźbiarskiego. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2: niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Brzoska, Katarzyna Fober, Michał Smandek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)