Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy intermediów i technik cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-piitc-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy intermediów i technik cyfrowych
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

• kształcenie w oparciu o współczesną sztukę, współczesną grafikę eksperymentalno–intermedialną, współczesne idee

i szeroko pojęty warsztat związany z grafiką intermedialną, przygotowujące studentów do samodzielnej pracy twórczej;

• tworzenie w pracowni intermediów i technik cyfrowych (grafiki intermedialnej) programów kulturalnych, edukacyjnych

i badawczych;

• wspomaganie rozwoju twórczego - zdolności, kreatywności, inwencji i odpowiedzialności;

• tworzenie przestrzeni publicznej dla sztuki graficznej, jej ekspresji i afirmacji wartości kulturalnych i artystycznych;

• nowy sposób patrzenia i nowy sposób widzenia i rozumienia sztuki grafiki we współczesnym świecie;

• zwrócenie szczególnej uwagi na zjawiska w sztuce związane z rozwojem grafiki intermedialnej.

Pełny opis:

• Akcent na doświadczenie w obrazie, intermedialne studium, przykłady, moment, metamorfozę, próbę, cyfrowość.;

• Innowacyjny wyraz graficzny i jego miejsce we współczesnym świecie: grafika jako mechaniczne obrazy cyfrowe, w kontekście technik drukarskich;

• grafika oparta na technologiach w formie projekcji, animacji;

• interwencje związane z procesem – druk, obiekt, instalacja, film; grafika trójwymiarowa, grafika wirtualna i tworzenie obiektów za pomocą technik graficznych; grafika jako proces – nagranie, odtwarzanie w czasie rzeczywistym; grafika jako narzędzie;

• Badania różnych zjawisk fizycznych; grafika do dokumentowania eksperymentów artystycznych, naukowych, intermedialnych, społecznych.

Zakresy traści programowych dla studentów uczestniczących w zajęciach na wszystkich poziomach opiera się na powyższych założeniach jest dostosowana do poziomu studenta na danym semetrze a poziom zadań stawianych przed studentem jest indywidualnie dostosowywana.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

• Kluszczyński, Ryszard Waldemar; Sztuka interaktywna/od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010, ISBN 9788360807736

• Zawojski Piotr; Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów; Katowice,2015, ISBN 978-83-63304-93-5;

• Bataille, Georges; Historia Oka, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2010, ISBN 9788374539654

• Wiedemann, Julius; Digital Beauties/2D & 3D Generated Digital Models, Virtual Idols and Characters, Wydawnictwo "Taschen", Kolonia, ISBN 3822824100

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

• Schlemmer, Oskar; Eksperymentalna scena Bauhausu/wybór pism, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2010, ISBN 9788374536790

• Wunenburger, Jean Jacques; Filozofia obrazów, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2010, ISBN 9788374530552

• Bataille, Georges; Historia Oka, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2010, ISBN 9788374539654

• Poprzęcka, Maria; Inne obrazy/oko, widzenie, sztuka : od Albertiego do Duchampa, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2008, ISBN 9788374538084

• Arnheim, Rudolf; Myślenie wzrokowe, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2011, ISBN 9788374530569

• Higgins, Dick; Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2000, ISBN 8387316911

• Leśniak, Andrzej; Obraz płynny/Georges Didi-Huberman i dyskurs sztuki, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, 2010, ISBN 9788324212736

• Donguy, Jacques; Poezja eksperymentalna/epoka cyfrowa (1953-2007), Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2014, ISBN 9788374531092

• Brogowski, Leszek; Powidoki i po.../unizm i teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2001, ISBN 8387316288

• Arnheim, Rudolf; Sztuka i percepcja wzrokowa/psychologia twórczego oka, Słowo/obraz terytoria, Warszawa, 2001, ISBN 8374536055

• Czartoryska, Urszula (1934-1998). Red.; Wybory i ryzyka awangardy/studia z teorii awangardy, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1985, ISBN 8301051736

• Bieczyński, Mateusz. Red.; Agnieszka Mori/Grafika esencjonalna 2005-2013, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań, 2014, ISBN 9788363533106

• Arsgrafia/Printart 2009, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice, 2009, ISBN 9788361424086

• Art in print, Chicago artinprint 2016, Online began with: Vol. 1, no. 1 (May-June 2011), 2016, ISSN 2330-5606

• British Council; As is When 1961-1972/boom w brytyjskiej grafice = a boom in british printmaking, British Council, Londyn, 2003, ISBN 0863555179

• Gerstner, Karl. Oprac.; Die neue Graphik = the new graphic art = le nouvel art graphique, Verlag Arthur Niggli, Teufen, 1959

• Wiedemann, Julius; Digital Beauties/2D & 3D Generated Digital Models, Virtual Idols and Characters, Wydawnictwo "Taschen", Kolonia, ISBN 3822824100

• Documenta III/industrial design, graphik, Staatliche Werkkunstschule, Kassel. 1964

• Juda, Mieczysław. Red.; Horyzont/ArsGrafia PrintArt 2012, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice, 2012, ISBN9788361424123

• Lewandowski, Roman. Red.; Kroki w historii grafiki/Sesja naukowa Jubileuszu 40-lecia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, SMTG, Kraków, 2006, ISBN 8388890433

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K1_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

K1_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

K1_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

umiejętności

umiejętności podstawowe

K1_U01 Posiada w dobrym stopniu umiejętność posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K1_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K1_U03 Potrafi w sposób świadomy wykorzystywać narzędzia warsztatu artystycznego. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K1_U04 Potrafi wykorzystywać w sposób właściwy odpowiednią technikę i technologię w ramach wybranej dyscypliny artystycznej. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K1_U07 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórcze wykorzystanie powyższych

w działaniach artystycznych. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

K1_K08 Potrafi w sposób klarowny dokonywać prezentacji zadań z użyciem technologii informatycznej. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia i uzyskania oceny jest aktywność studenta, stopień opanowania warsztatu, zaangażowanie i samodzielność

w realizacji prac a także oryginalność pomysłów i ich rozwiązań. Skala ocen: 2 do 5,5.:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Cikała, Dariusz Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Cikała, Dariusz Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)