Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki warsztatowej - Druk wypukły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-pgwdwy-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki warsztatowej - Druk wypukły
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zdobywanie umiejętności warsztatowych uwzględniających odmienną specyfikę i możliwości kreacyjne drzeworytu, linorytu oraz gipsorytu.

Rozwijanie świadomości twórczej, pobudzanie do obserwacji otaczającego świata jak i niezbędnej autorefleksji w drodze do kształtowania własnej wizji artystycznej.

Pełny opis:

Umiejętne przeprowadzenie procesu od idei do realizacji danego zadania graficznego.

Ćwiczenia, z zastosowaniem różnorodnych matryc z wykorzystaniem urządzeń, sprzętów i materiałów stosowanych w pracowni, dające praktyczne umiejętności posługiwania się nimi, w celu osiągania zamierzonej ekspresji artystycznej.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. Gorlak Z. „2008 Grafika polska, sztuka i edukacja”, Wrocław: KEA sp.j. Irena & Bogdan Baszak,

2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław, 2008

3. Noyce R., „Contemporary graphik art in Poland“, Craftsman House 1997

4. Bunsch F., „Grafika warsztatowa” - podręcznik technik graficznych, MJM grafika, Poznań, 2006

5. „Grafika artystyczna” podręcznik warsztatowy Autor: - Wyd. ASP Poznań, Poznań, 2007

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Czarnocka K., „Półtora wieku grafiki polskiej”, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1962

2. Wróblewska D., „Polska grafika współczesna“, Wyd. Interpress, Warszawa, 1983

3. Fejkiel J., „Polska grafika lat dziewięćdziesiątych“, Wyd. Buffi, Bielsko-Biała, 1996

4. „Grafika polska – laureaci wystaw międzynarodowych 1950-2000“, Wyd. SMTG Kraków, 2003

5. Catafal J., Cl. Oliwa, “Techniki graficzne”, Wyd. „Arkady”, Warszawa, 2004

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac Ćwiczenia / wykłady

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Masternak, Sybilla Skałuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Masternak, Sybilla Skałuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)