Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki warsztatowej - Druk płaski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-pgwdp-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki warsztatowej - Druk płaski
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Kształcenie studentów w dziedzinie grafiki warsztatowej (druku płaskiego), mogących swobodnie wypowiadać się zarówno w tradycyjnych technikach litograficznych, ale także w technikach własnych wywodzących się z tradycji warsztatu druku płaskiego, oraz innych technikach graficznych.

Pełny opis:

Maksymalnie szerokie i pełne opanowanie warsztatu litograficznego ze szczególnym uwzględnieniem kamienia litograficznego jako matrycy. Zwrócenie uwagi na charakterystyczny niepowtarzalny ślad, jaki proponuje litografia, możliwość powielania, ale także możliwość eksperymentu, bez identyczności każdej z odbitek. Uświadomienie studentowi możliwości ingerencji w tradycyjny powielalny warsztat poprzez zabiegi monotypiczne oraz ingerencje w odbitkę rysunkiem, kolorem nakładanym ręcznie, kaszerunkiem, możliwością zastosowania collage. Program zajęć przewiduje w niektórych przypadkach możliwość łączenia technik druku płaskiego z innymi technikami graficznymi.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

J.Werner, Podstawy malarstwa i grafiki, Warszawa, Kraków 1981

A.Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady 1975

J.Zeidler, Lithographie und Steidruck, Christophorus-Verlag

Jörge de Sousa, La Memoire lithographique, 200 ANS D'IMAGES, Editions Art & Métiers du Livre, Paris, 1998

K.Szwajkowska, Litografia, tradycja i współczesność : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2007

Bill Fick, Beth Grabowski, Grafika. Technika i materiały. Przewodnik, Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków 2011

Ann d'Arcy Hughes, Hebe Vernon Moris, Printmaking. Traditional and contemporary techniques, Rotovision 2008

M.Devon, B.Lagattuta, R.Hamon, Tamarind techniques for fine art lithography, Abrams New York 2008

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Jörge de Sousa, La Memoire lithographique, 200 ANS D'IMAGES, Editions Art & Métiers du Livre, Paris, 1998

Katalogi z wystaw krajowych i zagranicznych (biennale, triennale grafiki), oraz albumy poświęcone twórczości znanych grafików.

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Hajewski, Artur Oleś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)