Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-pfot-2s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotografii
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu warsztatu fotografii cyfrowej a także przedstawienie postaw artystycznych najwybitniejszych twórców fotografii polskiej i światowej. Powyższe założenia mają na celu przygotowanie absolwentów do korzystania z medium fotograficznego służebnie w stosunku do innych dyscyplin kierunkowych, oraz dają podstawy do uprawiania fotografii, jako głównej działalności artystycznej.

Pełny opis:

Praca w studio fotograficznym. Praca w plenerze. Praca z różnym sprzętem fotograficznym zarówno cyfrowym jak i analogowym. Prezentacja prac fotograficznych. Praca jako research, porządkowanie, systematyzowanie, grupowanie, podział, typologia, usystematyzowanie, precyzowanie, kolekcjonowanie, dokumentowanie.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

– Frizot Michel, New History of Photography, Konemann, 1998.

– Rosenblum Naomi, Historia fotografii światowej, Baturo, Bielsko-Biała, 2005.

– Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

– Sontag Susan, O fotografii. ( On photography), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

– Langford Michael, Fotografia od A do Z, Świat Książki, Warszawa 1992.

– Terry Barrett, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Universitas, 2014.

– książki fotograficzne kolektywu Sputnik Photos.

– Martin Parr and Gerry Badger, The Photobook: A History Volume I..., Phaidon,

– Rafał Milach, The Winners, Gost 2014.

– Peter Hebeisen Battlefields, Hatje Cantz 2014,

– Adam Lach, Stigma, self-published 2014,

http://theinnocentcuriosity.tumblr.com/archive#_=_

Efekty uczenia się:

wiedza podstawowa

K1_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

K1_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

K1_W04 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii w

obszarze rzeźby. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

K1_W08 Posiada podstawową wiedzę w zakresie techniki i technologii fotograficznej. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

umiejętności

umiejętności podstawowe

K1_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

K1_U03 Potrafi w sposób świadomy wykorzystywać narzędzia warsztatu artystycznego. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

K1_U04 Potrafi wykorzystywać w sposób właściwy odpowiednią technikę i technologię w ramach wybranej dyscypliny artystycznej. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

K1_U13 Posiada umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu fotograficznego. Przegląd prac Wykłady, ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3) zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Sielska, Krzysztof Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr letni" (zakończony)

Okres: 2024-02-10 - 2024-05-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jędrzejowski, Krzysztof Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)