Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizerunek, promocja i identyfikacja wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-wpiiw-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizerunek, promocja i identyfikacja wizualna
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania graficznego, komunikatów wizualnych w oparciu o samodzielne rozpoznawanie problemów projektowych mając na uwadze tło społeczne i kulturowe. Biegłe posługiwanie się narzędziami komunikacji społecznej i marketingowej, konstruowanie systemów identyfikacji wizualnej i korporacyjnej. Uzyskanie pełnej świadomości stosowania języka i środków formalnych w odniesieniu do konkretnego odbiorcy.

Pełny opis:

Pogłębienie świadomości projektowej w sposób zindywidualizowany, tworzenie dokumentacji projektowej, planowanie prezentacji dyplomowej.

We wszystkich powyższych częściach programowych, stosowane jest przygotowanie teoretyczne, tak do poszczególnych ćwiczeń i prac dyplomowych, jak i ogólnie wspierające działania praktyczne o wiedzę na temat mediów i komunikacji społecznej.

Wykłady:

1. Analiza sytuacji klienta i podstawy badań społecznych. Historia firmy i marki, obraz konkurencji, źródła informacji wtórnych. Podstawy researchu.

2. Narzędzia komunikacji wizerunkowej

3. Zasady konstrukcji przekazu reklamowego w różnych mediach. Jak tworzyć przekaz dla: radia, telewizji, kina, internetu, outdooru, tradycyjnej pracy. Wymogi techniczne i merytoryczne.

4. Model spójności przekazu wizerunkowego. 4P wizerunkowe (posiadłości, produkty, prezentacje i publikacje)

5. Marketing dla jednostek Samorządu Terytorialnego i marketing polityczny. Specyfika w porównaniu do marketingu „produktowego”.

6. Wykłady tematyczne dostosowane na bieżąco do potrzeb grup studentów.

7. Plakat. Różnice pomiędzy afiszem, plakatem artystycznym, informacyjnym a komercyjnym. Nowe formy plakatu.

8. Wizerunek służy przeżyciu.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, wydawnictwo Do, Warszawa 2003

2. Wheeler Alina, Kreowanie marki. PWN 2010

3. Barry, Pete. Pomysł w reklamie. PWN 2010

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Ind Nicholas Wielkie kampanie reklamowe Prószyński, Warszawa 2001

2. Mollerup Per Marks of excellence, Phaidon 1999 lub wydanie II z 2013r.

3. Conway Lloyd Morgan, LOGO, IDENTITY, BRAND, CULTURE. RotoVision 1999

4. Carter David E., CREATING LOGO FAMILIES. HBI 2000

5. Day Andrew, Kner Andrew, LOGOS AND SYMBOLS. RC Publications 1998

6. Harris Paul, Ambrose Gavin, Twórcze projektowanie, PWN 2007

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu kreowania przekazu plastycznego oraz zna metody służące do rozwiązania problemu rysunkowego/ projektowego

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowego i sposobów jego planowania

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W05

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowania produktu, włącznie z uwarunkowaniami konstrukcyjnymi, użytkowymi, etc.

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat przebiegu procesu projektowania komunikacji wizualnej

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W07

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Ma świadomość funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, estetycznych a także historycznych

korekta

ćwiczenia, wykład

umiejętności

K_U01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

swobodnie posługuje się warsztatem projektowym,

sam oraz we współpracy z innymi podmiotami

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U04

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

samodzielnie podejmuje decyzje projektowe

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy projektu oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U08

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie wykonać dokumentację projektową

korekta

ćwiczenia, wykład

kompetencje społeczne

K_K01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

poszukuje innowacyjnych rozwiązań

korekta

ćwiczenia, wykład

K_K02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi współpracować w zespole

korekta

ćwiczenia, wykład

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cel. (5,5) 91-100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocena bdb (5,0) 81-90 pkt – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocena db+ (4,5) 71-80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocena db (4,0) 61-70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocena dst+ (3,5) 51-60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocena dst (3,0) 41-50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocena ndst (2,0) – 31-40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Gawrych-Olender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Gawrych-Olender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)