Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wzornictwo - Studia stacjonarne - I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WP-WZ-ST-1S
Nazwa: Wzornictwo - Studia stacjonarne - I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Wzornictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Projektowy (od 2010-2011) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości; uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za poszczególne etapy egzaminu wstępnego; w ramach liczby miejsc zajęcie najwyższego kolejnego miejsca na liście rankingowej.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: dyplomowy
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych.

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)