Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WP-PG-ST-2S
Nazwa: Projektowanie Graficzne - Studia stacjonarne - II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: Cztery semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Projektowanie Graficzne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Projektowy (od 2010-2011) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia licencjat/inżynier/ lub II stopnia magister; uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za poszczególne etapy egzaminu wstępnego; w ramach liczby miejsc zajęcie najwyższego kolejnego miejsca na liście rankingowej.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • dyplomowy
  • dyplomowy
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)